District Agricultural Development Plans [DADPS] can address Climate Change

This analysis of Kilosa and Chamwino District Councils District Agricultural Development Plans (DADPs) for 2010/2011, 2011/2012 and 2012/2013 was carried out in order to provide recommendations on how DADPs can address climate change adaptation and mitigation in relation to small-scale farmers.  In accomplishing this analysis, review was made to the said DADPs documents for the two districts as well as two field visits for Focus Group Discussions in two villages one in Kilosa District and the other in Chamwino District. Other relevant documents were also reviewed to make it possible to provide useful insights to respond to the requirements of the analysis.

The study revealed the following three mixed situations in as far as DADPs implementation is concerned, for more details see the final report below:

Advertisements

Athari za Uharibifu wa Misitu katika Kilimo

Shughuli za kilimo katika kijiji cha Ksiongwe wilayani Kilosa zimekuwa zikiathiriwa sana na shughuli za uchomaji mkaa ambazo zimekuwa zikifanyika katika msitu wa hifadhi uliopo katika kijiji hicho.  Uchomaji wa mkaa pamoja na shughuli nyingine haramu katika msitu zimekua zikichangia kwa kiasi kikubwa katika kuongeza gesi joto katika tabaka la hewa na hivyo kuchangia katika kuleta mabadiliko ya tabianchi.

Kwa maelezo zaidi bofya hapa chini

 

Kilimo Rafiki na Mazingira

Zitambue njia za kilimo rafiki na mazingira zitakazokuwezesha kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi katika shughuli zako za kilimo.

Kipeperushi hichi kinatoa ufafanuzi wa njia mbalimbali zinazoweza kutumiwa na mkulima katika maeneo yenye miinuko na kumwezesha kuvuna zaidi huku akikabiliana na mabadiliko ya tabianchi. Pia kitakupa ufahamu wa faida za kutekeleza kilimo rafiki na mazingira.

Kazi ni wajibu

Wakulima wa vijiji vya Mahama, Manchali na Nzali kutoka wilayani Chamwino wakizungumzia jinsi gani Kilimo rafiki na mazingira kilivyoweza kuwasadia kukabiliana na mchangamoto za mabadiliko ya tabia nchi hususani ukame, na kuwawezesha kupata mavuno ya kutosha  na kujikwamua katika janga la njaa na umasikini.

Part 1

Part 2